Zahraniční odborná literatura
      Medicína
    Edice "STUDENT"
      Edice "BESTSELLERS"
      Edice "SPECIÁL"
      Management a marketing
      Kvalita
      Ekonomie
      Přírodní vědy
      Architektura
      Umění
      Slovníky
      Jazyková literatura
      Jiné knihy
      CD ROM
      Journals
      Jiné
  Tuzemská odborná literatura
      MEDCOR Europe Publisher
      Grada
      Galén
      Maxdorf
      Management Press
      Leda
      REBO
      Jiné
Všeobecné obchodní podmínky spol. Medcor EUROPE        
 

(za kterých bude dodáváno zboží z internetového obchodu www.medeurop.cz)

Základní ustanovení
Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny obchodní případy realizované prodejcem v rámci internetového obchodu MEDEUROP.CZ včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb. Od těchto obchodních podmínek se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody prodejce a zákazníka.
Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro zákazníka od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s prodejcem, tedy od okamžiku, kdy prodejce zákazníkovi potvrdí (telefonicky nebo e-mailem) převzetí jeho objednávky. Tímto okamžikem dochází mezi prodejcem a zákazníkem k uzavření vlastní kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží specifikované v potvrzené objednávce a jejíž další obsah (např. termín a způsob dodání) je dán dalšími údaji v této potvrzené objednávce a ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Provozovatel:
Provozovatelem tohoto elektronického obchodu je:
MEDCOR Europe , Medical Publishing & Production
U Ladronky 17/1341, Praha 6-Břevnov, 169 00
telefon: 220 510 750
e-mail: MEDEUROP@medeurop.cz
IČO: 40820696
DIČ: 006-6003270097

Dodací podmínky
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží na základě internetové objednávky kupujícího. Každá objednávka musí obsahovat:
• Identifikační údaje kupujícího ( název dle Obchodního rejstříku, adresa sídla, IČO, DIČ ( v případě plátce DPH)
• adresa kam má být dodávka uskutečněna ( pokud je rozdílná od adresy sídla objednatele)
• údaje o kontaktní osobě (včetně uvedení telefonního čísla)
Prodávající se zavazuje dodat výrobky specifikované v potvrzené objednávce.

Cena zboží
Ceny dodávaných výrobků jsou určeny internenovým obchodem. Cena v ceníku je uvedena bez DPH. Prodávající je plátcem DPH a k dodávce vystaví řádný daňový doklad v souladu s platnými zákony.
K ceně je dále účtováno dopravné a balné podle dopravz:
• na dobírku - zboží zasíláme prostřednictvím České pošty, služba EMS
- dopravné a balné se řídí platným ceníkem České pošty
• kurýrem - zboží zasíláme prostřednictvím kurýrní služby SPRINTER (jen pro pražské zákazníky) a nebo SOND EXPRESS (pro ostatní zákazníky v ČR) – dopravné a balné se řídí ceníkem služeb těchto služeb
• vyzvednu osobně – zdarma
• Náklady s dovozem u kusových zásilek ze zahraničí hradí firma MEDCOR Europe, náklady při dovozu prostřednictvím kurýrní služby DHL , Fedex nebo UPS hradí zákazník (cena je určena platným ceníkem těchto společností)
• Dodávka zdarma pokud objednávka přesáhne 10 000,- Kč (bez DPH). Platí pouze pro kurýrní služby nebo na dobírku.

Způsob úhrady
• dobírka – platba bude uhrazena pracovníkovi České pošty při převzetí zboží
• převodem na náš účet – platba na základě vystavené zálohové faktury, zboží je expedováno až po připsání finanční částky na náš účet
• hotově při předání na Vámi uvedené adrese nebo při osobním převzetí zboží na adrese prodávajícího
• Šekem zaslaným na adresu společnosti MEDCOR Europe
• Prostřednictvím platební karty VISA nebo MASTER CARD nebo MAESTRO

Reklamační podmínky
Nárok na reklamaci je možné uplatnit do 30 dnů od dodání publikace, CD ROMu či jiného produktu, pokud zákazník zjistí :
• Poškození
• Chybění stránek
• Převrácení textu
Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
• ztrátou prodejního dokladu
• mechanickým poškozením zboží
• neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
• zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
• provedením neoprávněného zásahu do produktu či manipulací poškozující produkt (kopírování apod.).

Adresa, na které je možno uplatnit reklamaci:
MEDCOR Europe, U Ladronky 17/1341, 169 00 Praha 6, ( Po – Pá 9:00 – 16:00).
Kontaktní osoba: Dr.Martin Polák, telefon: +420603264949.
Zboží je možné též zaslat na výše uvedenou adresu poštou, a to v původním obalu spolu s prodejním dokladem a přesným popisem závady. (pozn.: zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou - zboží zaslané na dobírku nebude přijato!)

Záruka vrácení peněz
Záruka platí pro koncové zákazníky při dodání zboží českého původu přepravní firmou (nevztahuje se na osobní odběr v prodejně a na produkty dovezené ze zahraničí na objednávku s výjimkou poškozeného a defektního produktu). Pokud zákazník do 14 dní od doručení zboží zjistí, že mu zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, zaručujeme vrácení peněz, a to za následujících podmínek:
• zboží musí být naprosto nepoužité, zabalené v originálním obalu, schopné dalšího prodeje.
• balení musí obsahovat veškeré původní příslušenství
• zásilku je třeba odeslat na vlastní náklady do 14 dnů od doručení zboží. Za datum doručení se považuje den předání zboží přepravní firmou.
• u vracené zásilky musí být přiložen originál prodejního dokladu
• budou vráceny pouze peníze za zboží, nikoli za dopravné. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou – při zaslání dobírkou nebude zásilka přijata
• vracené zboží zasílejte výhradně na adresu:
MEDCOR Europe , U Ladronky 17/1341, Praha 6, PSČ 169 00
Peníze zašleme obratem zpět na Vaši adresu nebo na Vámi uvedený účet

Ochrana osobních údajů
Při registraci v internetovém obchodním systému MEDEUROP.CZ zadáváte některé své osobní údaje. Jsou to především jméno a příjmení, adresa bydliště, telefon a adresa elektronické pošty. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci kupujícího a používáme je k realizaci Vaší objednávky a ke komunikaci s Vámi.
Během doby Vašeho užívání internetového obchodního systému shromažďujeme informace o Vašich objednávkách, které jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, k vyřízení reklamací apod. Tyto údaje jsou uloženy v naší databázi a v žádném případě je neposkytujeme třetím osobám. Vaše osobní data považujeme za důvěrná. Naše firma neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data žádné třetí straně.
Váš souhlas: používáním internetového obchodního systému a užíváním jeho služeb souhlasíte se shromažďováním některých osobních údajů o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou publikována v tomto dokumentu.

 
"Člověka je třeba posuzovat spíše podle jeho otázek, než podle jeho odpovědí".
Francois de la Rochefoucauld
 
Kalendář akcí
  • .. -

 
 
Doporučujeme
  
Copyright © 2003, Accelerando Praha. All Rights Reserved.